U-pashouders: t/m 16 jaar GRATIS en vanaf 17 jaar een korting van 50% op het lesgeld upas